Oba muži  v polovině května 2012 společně mohutně popíjeli, ale večer mezi nimi došlo ke vzájemné rozepři, při které mladší muž napadl svého kamaráda mnoha údery pěstí, kopanci, dupal mu po obličeji a celém těle a nakonec jej udusil.

„Podle znalců i provedených důkazů je tento útok třeba považovat za surový a trýznivý s ohledem na četnost poranění a místa útoku,“ konstatoval Knötig.

Ve svém dovolání muž tvrdil, že s ohledem na opilost by neměl být považován za trestně zodpovědného, a upozorňoval, že vzhledem k jeho stavu v době činu by se celá věc měla brát jako těžké ublížení na zdraví, a nikoli vražda, neboť prý svého parťáka nechtěl zabít.

„Příslušný skutek byl bez jakýchkoli pochybností objasněn a právně kvalifikován a uložený trest odpovídá všem zákonným kritériím, která jsou pro stanovení jeho druhu a výše rozhodná,“ vysvětlil zamítavé stanovisko soudu Knötig.