„Ve spise je kompletní smlouva o připojení elektřiny ČEZ, nevím, jestli tam není i smlouva o připojení kanalizace. Ale chybí zde text technicko-ekonomické studie a zpráva o stavu budovy,“ rozčiloval se Rath. Podle něj tak nemůže soud relevantně posoudit, v jak špatném stavu zámek Buštěhrad byl před zahájením rekonstrukce.

Studie přitom existuje a Rada Středočeského kraje z ní vycházela při schvalování podmínek výběrového řízení na opravu se zadávací cenou kolem 200 miliónů korun.

„Tvůrci do spisu na jednu stranu zařadili spoustu bagatelního textu a smluv, ale věci, které přímo souvisejí s obžalobou, tam nejsou,“ podotkl Rath.

Náklad dokumentů k soudu nepatří 

Proti jeho slovům se okamžitě ohradil státní zástupce Petr Jirát, který jinak výtky ze strany obhajoby většinou přechází mlčením.

Nejedná se o manipulaci se spisem nebo s důkazy.žalobce

„Za celou dobu hlavního líčení jsem byl velmi zdrženlivý k útokům na obžalobu,“ předeslal žalobce. „Je ale na posouzení státního zástupce, jakými důkazy obžalobu podpoří,“ podotkl dále.

Podle Jiráta není smyslem důkazního řízení „přivézt k soudu náklaďák dokumentů ke kauze Buštěhrad a dalším sedmi věcem, které jsou žalovány“. Obhájci prý mohli absenci konkrétních dokumentů ve spise namítat od chvíle, kdy se se spisem seznámili, a mohou tak učinit i nyní.

„Každopádně se nejedná o manipulaci se spisem nebo s důkazy,“ prohlásil Jirát. Obhájci pak společně navrhli doplnit spis o kompletní technickou dokumentaci k opravě zámku Buštěhrad.