„Policejní orgán případ objasnil do té míry, že bylo možné skutek právně kvalifikovat jako trestný čin úplatkářství. Zároveň ale dospěl k závěru, že od jeho spáchání už uplynula promlčecí doba, přičemž trestní řád v těchto případech neumožňuje podezřelé osoby stíhat,“ řekl v úterý Právu žalobce Milan Pózel.

Podle něho policie dostala podnět k prošetření celé kauzy teprve v loňském roce, kdy to bylo z hlediska promlčecí doby na hraně a už s tím v podstatě nebylo možné nic moc dělat.

Přesto se policisté snažili obstarat co nejvíce důkazů. „Nebýt uplynutí promlčecí lhůty, k zahájení trestního stíhání by nepochybně došlo,“ prohlásil Pózel po prostudování vyšetřovacího spisu.

Případ se točí kolem prodeje městského činžáku, který v roce 2007 získala od města za velmi výhodnou cenu firma Moser. Policisté dospěli k závěru, že firma měla dům koupit pro společnost Karlovar 2000, která si sama nemohla nemovitost od města koupit, protože nesplňovala podmínky výběrového řízení.

Moser tehdy získal dům v Lázeňské 5 přibližně za 31 miliónů korun, přičemž vedení města ovládané zastupiteli ODSČSSD odmítlo nabídky i o 16 miliónů vyšší.

Moser pak do opravy domu investoval přes osm miliónů korun, což bylo podmínkou výběrového řízení, a pak jej okamžitě prodal Karlovaru za 44 miliónů korun.

Věděli předem, kdo vyhraje

A právě necelý pětimiliónový rozdíl v ceně měl být ze strany jednatele Karlovaru Jiřího Demjana úplatkem Vlkovi. Součástí vyšetřovacího spisu je kopie smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které se Moser předběžně zavázal společnosti Karlovar k prodeji domu za 45 miliónů.

Tuto smlouvu měly obě firmy uzavřít ještě před tím, než město otevřelo obálky s nabídkami zájemců o koupi této nemovitosti. To nasvědčuje tomu, že Vlk si musel být jistý, že Moser ve výběrovém řízení zvítězí a město mu dům prodá. Navíc v době, kdy měl Moser městu uhradit kupní cenu, si od Karlovaru půjčil 35 miliónů korun.

Vlk od začátku vyšetřování tvrdil, že vše je vykonstruované a nepodložené.