O propuštění Mauerové se jednalo už v červenci, kdy ale soud rozhodl, že je nutné vypracovat znalecký posudek psychologa, a vyžádal si zprávu probační služby, která měla prověřit, zda má odsouzená například zajištěno bydlení a práci.

Mauerová bude bydlet u sestry Gabriely a práci má zajištěnu u personální agentury jako asistentka. Bude současně pod dohledem odborníků a probačních úředníků.

Podle znalců není Mauerová společnosti nebezpečná, ve vězení měla dokonce 32 pochval, pracovala a v poslední době se stýkala i se svými syny. Psychologové potvrdili, že žena se ve vězení změnila, především už není tak snadno ovlivnitelná.

Mauerová byla propuštěna v poledne.

Klára Mauerová opouští věznici.

Klára Mauerová opouští věznici.

FOTO: Denisa Telaříková, Právo

Skupina týrala její syny

Skupina šesti lidí týrala chlapce od léta 2006 do května 2007. Zavírali děti do klecí, bili je, řezali, topili a pálili cigaretovými nedopalky. Cílem zřejmě bylo vytvořit z hochů osoby se zlomenou vůlí, aby poslechli jakýkoliv rozkaz. Přesný motiv, ani to, kdo byl jeho iniciátorem, se ale nepodařilo vysvětlit.

Chlapce, kterým je nyní 13 a 15 let, svěřil soud letos v dubnu do pěstounské péče jejich babičky a dědečka, rodičů jejich matky, u nichž dosud žili. Krátce byli i v péči otce.

Jejich babička před časem novinářům řekla, že se chlapcům daří dobře.