Podle dosavadního vyšetřování muž spolupracoval s organizovanou skupinou lidí. Chráněné exempláře motýlů a brouků prý od roku 2008 sám dovážel z Arménie, Řecka, Číny, Šalamounových ostrovů a ze Slovenska nebo si je nechával posílat poštou. Některé exempláře odchytával v Česku.

Zabavené exempláře motýlů

Zabavené exempláře motýlů.

FOTO: ČIŽP

„Obchodník a lovec v jedné osobě nerespektoval právní předpisy na ochranu ohrožených druhů, nebyl schopný prokázat jejich zákonný původ a nevlastnil ani výjimku k držení zvláště chráněných druhů,“ uvedla mluvčí ČIŽP Simona Cigánková.

Zajištěno bylo téměř 200 kusů 16 různých druhů motýlů a brouků chráněných mezinárodní úmluvou CITES, z toho 81 exemplářů patří k druhům bezprostředně ohrožených vyhubením. Dalších 266 exemplářů byli motýli a brouci patřící mezi 21 druhů chráněných v ČR. Z toho 113 se řadí mezi kriticky ohrožené druhy.

Zabavené exempláře motýlů

Zabavené exempláře motýlů.

FOTO: ČIŽP

Za trestný čin neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami muži hrozí až osmiletý trest vězení.