Kriminalisté obviněné osoby stíhají pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku a trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě. V roce 2008 měli v rámci vyhlášené veřejné zakázky na nákup zdravotnického zařízení stanovit taková kritéria, která vedla k omezení soutěžících společností a nakonec k účasti pouze jediné firmy.

„Cenovou nabídku v celkové výši asi 417 miliónů korun pak měli akceptovat, přestože měli vědět, že akciová společnost Krajská zdravotní mohla provést nákup zdravotnických přístrojů vlastními silami ve stejné kvalitě i rychlosti a ekonomicky efektivněji, svým jednáním měli způsobit této akciové společnosti škodu ve výši cca 82 miliónů korun,“ informoval mluvčí protikorupční policie Jaroslav Ibehej.

Čtveřice je ale policií již stíhána pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku, a to v souvislosti se zadáním sedmi zjednodušených podlimitních výběrových řízení k výběru expertních poradců při přípravě dotačních žádostí do ROP Severozápad.

Podle policie byla obvyklá cena za vypracování projektové dokumentace v roce 2008 u obdobných projektů řádově několikanásobně nižší. „Zpracované projekty navíc neměly odpovídat svojí kvalitou požadovaným standardům. Přesto však obvinění měli souhlasit s proplacením nedůvodně vysokých faktur za poradenství. Tímto jednáním měli způsobit společnosti Krajská zdravotní škodu ve výši asi 38 miliónů korun,“ doplnil Ibehej.