O závěru prověřování informoval Alois Dlouhý z Krajského státního zastupitelství v Ostravě. Řekl, že generální inspekce mu minulý týden předložila spis, který vznikl na základě trestního oznámení podaného představitelem odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Poté, co loni v listopadu dozorci ve věznici založili odbory a požádali o proplácení přesčasových hodin, mělo zde dojít k diskriminaci dvou představitelů nové odborové organizace.

„Předseda odborové organizace měl být odvolán z vedoucí funkce velitele stanovišť a mělo být proti němu vedeno bezdůvodné kázeňské řízení, při kterém mu byl uložen kázeňský trest ve formě snížení platu. Místopředsedovi měla být bezdůvodně změněna služba a vytknuty nedostatky v ústrojové kázni,“ řekl Dlouhý. Což znamená, že mu nadřízení vytýkali způsob, jak nosí služební oděv.

Inspekce podle něj nakonec dospěla ke stanovisku, že zde nejde o podezření z žádného trestného činu. „Já jsem se s tímto stanoviskem ztotožnil, ale uložil jsem inspekci, aby celý spisový materiál postoupila generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR, aby provedl vnitřní kontrolu v ostravské věznici a aby nám o výsledku podal zprávu,“ dodal státní zástupce.