Novela mimo jiné upravuje také zkoušky pro získání oprávnění k řízení rekreačních plavidel, které budou moci nově vykonávat pověřené soukromé osoby místo Státní plavební správy. Z materiálu ministerstva dopravy dále vyplývá, že novela ošetří i právní postavení říčních přístavů a upraví poplatky za jejich využívání.

Zkouška pro získání oprávnění k řízení malých plavidel bude daleko více připomínat zkoušky v autoškole. K dosavadní teoretické části - testu přibude podle odboru plavby na ministerstvu dopravy i povinná praktická zkouška z řízení plavidla. Tu by podle návrhu mohly nově vykonávat soukromé společnosti nebo pověřené osoby za přítomnosti pracovníka plavebního úřadu. Zároveň s tím vznikne i prostor pro vznik jakýchsi "autoškol", které budou nově zájemce o získání řidičského oprávnění ke splnění praktické části zkoušek připravovat.

Omezením povinností pro úředníky Státní plavební správy je podle ministerstva dopravy i snaha přesunout výběr pokut za přestupky na policii. Ta dosud nemohla řidiče malých a sportovních plavidel pokutovat v blokovém řízení, ale musela řešení přestupků postoupit plavební správě, která je dále řešila v rámci správního řízení.
Z výsledné podoby novely, kterou ministerstvo kabinetu předloží, naopak vypadl návrh na převedení dalších činností plavebního úřadu na soukromé subjekty. Proti původnímu předpokladu tak bude dohled nad technickým stavem plavidel dále vykonávat plavební správa.