Muž si ještě s dalším komplicem na konci roku 2010 obstarali nejméně dvě takzvaná skimmovací zařízení, která slouží k nelegálnímu kopírování identifikačních a přístupových dat k účtům z paměťové části platebních karet, včetně zjištění PIN kódů.

„Následně tato zařízení nainstalovali v Praze, Průhonicích a Plzni na bankomaty různých peněžních ústavů. Následně získali údaje z nejméně 1500 pravých platebních karet s tím, že věděli, že na základě takto získaných údajů budou na neznámém místě, pravděpodobně v zahraničí, zhotoveny padělky platebních karet, které následně dosud neztotožněné osoby využijí,“ prohlásil mluvčí NS Petr Knötig.

Bulhar ve svém dovolání tvrdil, že nebylo prokázáno, že by se na tom podílel a že data byla skutečně zkopírována. „NS neshledal žádný rozpor mezi provedenými důkazy a závěry nižších soudů, všechna rozhodnutí mají opodstatnění v provedeném dokazování. Proto bylo dovolání odmítnuto jako zjevně neopodstatněné,“ dodal Knötig.