Podle něj matrikářka ověřovala podklady pro úvěry v rozporu se zákonem. Policisté muže, jenž byl v letech 2006 až 2010 místostarostou a nyní vykonává funkci zastupitele, obvinili z podvodů a dalších trestných činů. Sedmačtyřicetiletý muž je se svým bratrem jednatelem společné firmy, která obchodovala s potravinami a průmyslovým zbožím.

Podle Matznera obviněný v letech 2006 až 2010 několikrát padělal dokumenty potřebné k poskytnutí úvěrů. "Využil neomezeného přístupu ke všem firemním i bratrovým dokumentům a také využil své postavení místostarosty a vstřícnosti matrikářky úřadu. Za bratra padělal smlouvy, dokumenty a ostatní listiny," uvedl Matzner.

Obviněný muž nechal bratrovy podpisy bez jeho fyzické přítomnosti, vědomí a souhlasu oficiálně ověřit. "Matrikářka jen na žádost obviněného a na základě kopie občanského průkazu bratra provedla ověření všech padělaných podpisů na předložených dokumentech. Provedla to tak v rozporu se zákonem," uvedl Matzner.

Společnost, kterou obviněný jako jediný jednatel převzal v roce 2012, je pro nesplnění závazků a neplacení půjček v úpadku. Muž následně úmyslně nepřevzal písemnosti od insolvenčního správce. "Tím mu neumožnil výkon jeho funkce jako zjištění, zajištění a soupis majetku a dopustil se tak dalšího trestného činu," řekl Matzner.