Podle informací Novinek z místa provedli policisté u podnikatele domovní prohlídku. Mluvčí Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality Jaroslav Ibehej pouze potvrdil, že útvar realizoval blíže nespecifikované úkony. Dům, u kterého zasahovali policisté v Praze, patří Jiřímu Hartovi, který má být spojen s firmami, které dostaly zakázky od Lesů ČR.

"Nikdo nebyl zadržen," řekl Ibehej.

„Byť to není příjemná zkušenost, kroky Policie ČR vítáme. Zejména pokud to co nejrychleji pomůže k objasnění celé záležitosti a toho, co je považováno za problematické,“ vzkázal prostřednictvím mediálního zástupce společnosti dynn Jiří Hart.

Video

Mluvčí státního podniku Lesy ČR

Zdroj: Ludmila Žlábková, Právo

Policisté prohlíželi kanceláře v budově. Vyšetřování souvisí s podezřením ze spáchání trestného činu v souvislosti se zadáním veřejných zakázek společnostem dynn, a.s. a TIME IMPORT, a.s. týkajících se dodávek informačních technologií.

Policisté u domu manažera Lesů ČR

Policisté u domu manažera jedné z firem, která měla dostat od Lesů ČR zakázky.

FOTO: Jiří Forman, Novinky

„První smlouvy s těmito společnostmi byly uzavřeny v září 2008, právní rámec pro zkoumané dodávky informačních technologií položila zadávací řízení vyhlášená v říjnu 2008,“ uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík.

FOTO: Jiří Forman, Novinky

„Jsme připraveni poskytnout policii veškerou součinnost. Uvítám, pokud budou objasněny veškeré kroky předchozího vedení státního podniku, které mohou v očích policie vzbuzovat podezření z trestného činu,“ řekl ekonomický ředitel Michal Gaube, který je v současné době pověřen vedením státního podniku.

Pracovníci generálního ředitelství budovu během zásahu neopustili a zůstali v práci. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi.