„Ve středu bylo vypraveno oznámení o zahájení řízení, ve kterém byl soudce vyzván, aby se do tří dnů od doručení oznámení vyjádřil. Neprodleně po uplynutí lhůty ministr spravedlnosti Pavel Blažek rozhodne o dočasném zproštění výkonu funkce soudce,“ prohlásila mluvčí.

Městský soud v Brně byl už o trestním stíhání jednoho ze svých soudců vyrozuměn, ale vyšetřovatelé neprozradili žádné podrobnosti.

„Ze strany policejního orgánu byly sděleny pouze informace o tom, že trestní stíhání bylo zahájeno pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby a zasahování do nezávislosti soudu,“ potvrdila mluvčí soudu Gabriela Stočková s tím, že soud jako takový nemá žádnou zákonnou možnost, jak proti trestně stíhanému soudci zasáhnout a vše tudíž leží na bedrech ministerstva.