„Výzva k nástupu odsouzeného Alexandra Nováka do výkonu trestu byla soudem odeslána na adresu odsouzeného ve čtvrtek 15. listopadu s tím, že trest má nastoupit nejpozději do tří týdnů od data odeslání výzvy,“ uvedla mluvčí Okresního soudu v Chomutově Lenka Chalupová. „Není tedy stanoveno konkrétní datum nástupu, ale časový horizont, do kdy má výkon trestu nastoupit,“ pokračovala Chalupová s tím, že se jedná o standardní postup.

„Trestného činu se Alexandr Novák dopustil tím, že jako starosta města Chomutov v průběhu roku 1999 navrhl, organizoval a zajišťoval odprodej akcií z majetku města a v souvislosti s tím sám sebe neoprávněně obohatil,“ připomněla Chalupová.

Jednalo se tehdy o prodej akcií společností Severočeská energetika a Severočeská plynárenská za celkem 317,5 miliónu korun německé firmě VNG Verbudnetz Gas Aktiengesellschaft v Lipsku prostřednictvím společnosti Export – Import Agentur Petera Schmela z Dortmundu.

Ta za zprostředkování prodeje dostala od kupující společnosti provizi 40,1 miliónu korun. Podle obžaloby byla ale suma poté převedena na jistou kyperskou firmu a následně v postupných platbách na soukromý účet Nováka a jeho manželky v Rakousku.

„Alexandr Novák s těmito penězi volně disponoval,“ uvedla Chalupová s tím, že kromě toho byl Novákovi uložen peněžitý trest pět miliónů korun a zákaz činnosti ve státní a veřejné správě na dobu pěti let.