Ořešák královský, oblíbený zahradní strom plodící vlašské ořechy, umí růst i do výšky víc než 40 metrů. Ten, o který se sousedé přeli, však takových rozměrů zdaleka nedosahoval. Ovšem i zhruba desetimetrový solitér stál majiteli sousedního pozemku za soudní řízení.

Vadilo mu, že listy, které se nehodí ke kompostování, vítr zanáší i na jeho pozemek. On je pak musí shrabávat a likvidovat.

V první instanci dostal dokonce za pravdu, ostravský okresní soud přikázal sousedovi, aby se zdržel znečišťování pozemku žalobce a zaplatil mu přes 12 tisíc korun na nákladech řízení.

Teprve odvolací Krajský soud v Ostravě letos v únoru rozhodl, že „padání listů a plodů je přirozeným projevem dřeviny“ a žalobce jím nemůže být obtěžován nad míru přiměřenou poměrům. Právě tak totiž současný občanský zákoník definuje zákonem podepřený nárok na satisfakci.

Pokácení úřad zakázal

„Podle názoru odvolacího soudu nelze dovodit, že by opadáváním listů a plodů z předmětného ořešáku byl žalobce obtěžován nad míru přiměřenou poměrům,“ napsala do zdůvodnění rozsudku předsedkyně odvolacího soudního senátu Jarmila Kolářová.

„Nelze pak ani dovodit, že by žalovaný měl možnost opadávání listí zabránit, aniž svým jednáním porušil platné předpisy o ochraně přírody a krajiny,“ dodala soudkyně.

Narážela tím na fakt, že majitel stromu žádal ostravský magistrát o povolení ořešák pokácet, ten to však zakázal s tím, že strom je zdravý a jeho likvidace by znamenala škodu z hlediska ochrany životního prostředí.

Soused, který se ohání tím, že pečuje o okrasnou zahradu s řadou prvků od trávníku přes dřeviny až po vodní plochy, nemá na satisfakci nárok i proto, že problematický ořešák rostl na sousedním pozemku už v době, kdy on parcelu zakoupil.

Případné zřízení okrasné zahrady v sousedství vzrostlého stromu si tak mohl včas rozmys­let.

Soud zároveň konstatoval, že majitel stromu by měl průběžně ořezávat větve, aby nepřesahovaly na sousedův pozemek. To ­ovšem už v minulosti vždy činil.

Žalobci soud přikázal uhradit veškeré náklady soudního řízení ve výši 22 tisíc korun. Rozsudek byl pak v minulých dnech zveřejněn v databázi judikatorních rozhodnutí obecných soudů na oficiálním webu ministerstva spravedlnosti.