Od soudu odcházel s cejchem zkorumpovaného úředníka, který bral od trhovců úplatky za to, že přivře oko nad padělky.

„V úmyslu neoprávněně se obohatit požadoval v případě zjištění zboží porušující duševní vlastnictví po prodejci hotovost, kterou prezentoval jako pokutu za porušení předpisů,“ uvedl předseda senátu Milan Anderle.

„Obdrženou částku nikde nevykázal a zboží prodejci ponechal,“ dodal soudce Anderle.

Za zneužití pravomoci úřední osoby a přijímání úplatku dostal Malý tříletý trest vězení se zkušební dobou pět let a pětiletý zákaz práce u bezpečnostních sborů. Společně s Malým byli kvůli stejnému podezření obžalováni ještě jeho dva kolegové Ivan Praštil a Ladislav Vogeltanz. V jejich případě se před soudem neprokázalo, že by brali úplatky.

Padesát eur stačilo

„Při kontrolách ale postupovali v rozporu s předpisy. Jejich jednání by mohlo být posuzováno jako kárné provinění,“ prohlásil Anderle s tím, že by měli být řešeni v kázeňském řízení v rámci celní správy. Všichni tři obvinění u soudu jako jeden muž prohlásili, že se ničeho špatného nedopustili. Tvrdili, že ze strany stánkařů jde o odvetu za časté kontroly.

„V jejich očích jsme škůdci, kterých je potřeba se zbavit,“ prohlásil Vogeltanz. Pokud celníci udělovali pokuty za porušení předpisů, podle Vogeltanze to probíhalo tak, že provinilému prodejci za přítomnosti překladatele nejprve vysvětlili, čeho se dopustil.

Nahrávky jako důkazy

„Jestliže souhlasil s pokutou a zaplatil ji na místě, dostal jako doklad útržky z bloků. Peníze jsme po skončení směny řádně vyúčtovali,“ pokračoval Vogeltanz. Stánkaři ale tvrdili opak.

„Přišel za mnou celník a řekl mi, že prodávám značkové věci a že za to musím zaplatit pokutu. Já jsem mu na to odpověděl, že mám u sebe jenom padesát eur. Řekl, že to stačí, a peníze si vzal. Zboží mi nechal, ale žádné potvrzení o zaplacení pokuty jsem od něho nedostal,“ prohlásil před soudem vietnamský svědek. Stejný scénář kontroly popsali v jednací síni ještě další dva stánkaři. Jeden z nich ukázal na Malého s tím, že jemu dával peníze.

Výpověď Vietnamců nepřímo potvrzují další důkazy. Například audionahrávka, kterou z průběhu kontroly tajně pořídil jeden z trhovců. „Máš tady padělky. Buď zaplatíš, nebo budu muset sepsat protokol a zboží ti sebereme,“ říká celník na nahrávce. Z té je dále patrné, že celník plagiáty nezabavil a s trhovcem, který „pokutu“ zaplatil, se loučí radou: „Dej si to někam, aby to nebylo přímo na stánku.“

Nestandardní postup celníků je také zaznamenán na odposlouchávacím zařízení, které do jejich služebního vozidla instalovali detektivové z protikorupční policie.

Rozsudek není pravomocný. Žalobkyně Irena Kondrová si na místě podala stížnost proti rozhodnutí o postoupení věci do kázeňského řízení v případě Vogeltanze a Praštila. U Malého si nechala lhůtu pro případné odvolání. Všichni tři celníci dál zůstávají postaveni mimo službu.