„Podle našich informací došlo k úniku 200 litrů oleje z hydraulického zařízení, které je instalováno v korytu řeky. K nehodě došlo při stavbě takzvaného vodáckého stupně v rámci projektu humanizace řeky,“ informoval mluvčí Povodí Odry Jindřich Vaněk. Dodal, že nelze vyloučit úhyn ryb, případně jiných vodních živočichů.

„Při současném množství vody v řekách a vzhledem k množství oleje předpokládáme, že skvrna se bude rozpouštět asi osm hodin. V souladu s mezinárodním havarijním systémem již česká strana varovala Polsko,“ dodal Vaněk.

Hasiči v řece Odře, kam se olej z řeky Ostravice dostal, instalovali norné stěny. „První nornou stěnu jsme postavili v Ostravě-Koblově a hladinu jsme zasypali sorbentem, abychom mohli olejovou skvrnu jímat. Pro případ, že by skvrna unikala dále, jsme postavili ještě jednu zajišťující nornou stěnu na úrovni hraničního přechodu Bohumín-Chalupki,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela.