Podle informací serveru iDnes.cz měla šikana chlapce ze sociálně slabé rodiny sexuální formu. Nejméně jednou prý sexuálně zneužil spolužačku strkáním prstů do intimních míst. Další tři spolužáky přinutil, aby se svlékli a navzájem se uspokojovali ústy, což museli dělat i jemu.

Přestože ředitelka mateřské školy byla o situaci informována rodiči postižených dětí, nesnažila se situaci řešit. Vedení města ji proto odvolalo. Ředitelka své odvolání označila za hon na čarodějnice a pochybení odmítla.

Problémy neřešila

„Rada města v úterý odvolala z funkce ředitelku příspěvkové organizace zřizované městem za zvlášť závažné neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce,“ potvrdila mluvčí magistrátu Magdaléna Vlčková. Ředitelka byla podle jejích informací ve funkci 1. srpna 2010.

„Za svého působení ve funkci ředitelky neřešila problémy při zajištění dohledu nad dětmi tak, jak ukládá školský zákon. Dále nedostatečně komunikovala se zaměstnanci a rodiči, což má za následek vyhrocení napjaté situace. Město několikrát písemně požadovalo zklidnění a vyřešení situace, včetně přijetí opatření, která by vedla k nápravě. Náprava však nebyla žádná,“ dodala mluvčí.

Od 1. srpna by měl školku vést nový ředitel, vítěz již proběhlého výběrového řízení. Dosavadní ředitelce měl od tohoto data skončit výkon funkce, do které ji rada města jmenovala na období dvou let.