Grabowskou zažalovala žena, která byla v červnu 2009 odsouzena za podvod na základě písmoznaleckého posudku, v němž Grabowská potvrdila pravost podpisu tehdejší obžalované. Rozsudek nenabyl právní moci, ukázalo se, že podpis byl podvrhem. K tomuto závěru došel oponentní posudek znalců z Kriminalistického ústavu z Prahy.

Poškozená se domáhá náhrady škody za právní zastoupení a znalecký posudek za téměř 117 tisíc. „Na závěrech svého posudku trvám,“ uvedla v úterý Grabowská během hlavního líčení u hradeckého soudu. „Odvětví písmoznalectví čeština nezná, žádná škola tento obor nevyučuje,“ dodala. Na dotaz soudce sice připustila, že grafologie a písmoznalectví není jedno a totéž, ale z profilace pisatele (tj. grafologie) lze odvodit i identifikaci osoby.

V jednací síni zazněly i názory tří svědků, bývalých policistů, kteří se nezávisle na sobě shodli, že vypracovávání posudků z Kriminalistického ústavu trvalo dlouho, proto se vyšetřovatelé raději obraceli na Grabowskou.

„Domnívám se, že posudky obžalované byly kvalitnější a my jako laici jsme byli schopni jejich závěry lépe pochopit,“ uvedla jedna ze svědkyň.

Pospíšil odvolání z funkce zrušil

Osvědčení od Českého institutu pro akreditaci, podle něhož mohla obžalovaná zkoumat ruční písmo a vydávat odborná vyjádření k pravosti podpisu a textu, získala před třemi lety. Poté, co došlo ke kauze s rozporuplným hodnocením pravosti podpisu, došlo ke sporu Grabowské a znalců z Kriminalistického ústavu.

Ti tvrdí, že obžalovaná by se neměla vyjadřovat k pravosti podpisů. Na základě toho byla odvolána z funkce znalce. Loni v únoru jí však ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil odvolání zrušil.

„Odvolání Grabowské z funkce znalce je v rozporu s Listinou základních práv a svobod,“ napsal tehdy ve svém rozhodnutí.