Po operaci hrudního obratle na jeho oddělení v březnu 2009 zemřela šestašedesátiletá žena.

Podle státní zástupkyně Ondra jako vedoucí lékař dostatečně neobjasnil příčinu šokového stavu u pacientky a neprovedl potřebná vyšetření, v důsledku čehož došlo u ženy ke zhroucení krevního oběhu a následné smrti.

„Tím spáchal trestný čin ublížení na zdraví, jeho léčba byla nedostatečná, adekvátně nereagoval například na krevní ztráty,“ prohlásila žalobkyně.

Klíčový znalecký posudek

Klíčovým důkazem byl pro rozhodování soudu znalecký posudek. Podle znalce Ondra správně zahájil terapii, která ale nebyla dostatečně razantní.

„Podhodnotil závažnost krevních ztrát, bilanci příjmu a výdeje tekutin, neprovedl rentgen srdce a plic,“ prohlásil znalec, ale jedním dechem dodal, že ani další vyšetření nebo jiný diagnostický postup život pacientce vůbec zachránit nemusel.

Podle lékařovy obhájkyně její klient nepostupoval non lege artis, tedy v rozporu s nejnovějšími poznatky medicíny. „I znalec uvedl, že příčinná souvislost mezi úmrtím pacientky a jednáním mého klienta je jen velmi malá,“ argumentovala obhájkyně.

„Chtěl bych říci, že je mi líto každého pacienta, který na našem oddělení zemře, ale občas je příroda mocnější než my, i když použijeme všechny prostředky a věnujeme tomu maximum fyzických i psychických sil. Občas to prostě nevede ke kýženému výsledku,“ prohlásil Ondra.

Soudkyně Hana Bartoňová mu nakonec dala za pravdu a zprostila ho obžaloby s tím, že skutek není trestným činem a podíl Ondry na smrti pacientky nebyl takový, aby mohl být soudně trestán.