Chemikálie se do dešťové kanalizace dostala odvodňovacím kanálem a mířila do vodoteče.

Hasiči pro jistotu přehradili hladinu nornými stěnami a přehradili kanalizaci.

Teprve v sobotu se jim podařilo zastavit únik a spolu s podnikovou jednotkou hasičů očistili kanalizaci.