Důvodem jsou údajné průtahy žalobců z vrchního státního zastupitelství v Praze, kteří včas nereagovali na žádost Švýcarů k připojení Česka jako poškozené strany k jim vedenému trestnímu řízení v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti (MUS).

„Panu ministrovi i panu nejvyššímu státnímu zástupci podám zprávu o výsledcích vnitřní kontroly s tím, že se vzhledem k závěrům našeho dohledu nabízí zvážení podání kárných návrhů,“ řekl ve středu Právu Mečl.

„Těžiště kárných řízení je v nepřiměřených průtazích, kdy se na některé žádosti a podání reaguje se zpožděním měsíce až dvou, což je u takovéto kauzy naprosto nepřijatelné,“ dodal.

Průtahy a zase průtahy

Průtahy podle něj byly jak při vyřizování právních pomocí, tak při nakládání s informacemi obdržených ze Švýcarska.

„V zásadě jde o tyto osoby, ale jejich možná provinění se samozřejmě liší,“ poznamenal Mečl, ale nechtěl blíže specifikovat, kdo a jak průtahy v kauze MUS zavinil.

S ministrem Jiřím Pospíšilem (ODS) i s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem bude o svých podezřeních ještě jednat.