Právo na případ upozornilo už v září s tím, že se jedná o dvě parcely, které Zámiška získal doslova za hubičku a na kterých nyní staví soukromí investoři horské apartmány.

Chyby při prodeji těchto pozemků zjistili úředníci z odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra (MV). „V případě kupní smlouvy obec nedoložila zveřejnění záměru předmětné pozemky prodat a dále nedoložila, že o prodeji nemovitého majetku z vlastnictví obce rozhodlo zastupitelstvo,“ řekla už dříve Právu mluvčí MV Denisa Čermáková.

Návrat do původního stavu

Podle ní ministerstvo považuje za jediný možný způsob zjednání nápravy vrátit záležitost do původního stavu.

„To znamená zrušit kupní smlouvu, provést odpovídající změny v zápisech v katastru nemovitostí a celý proces zopakovat,“ prohlásila Čermáková. V opačném případě se podle Čermákové obec vystavuje riziku uplatnění návrhu obecnému soudu na prohlášení kupních smluv za neplatné.

Pochybení odmítá

Mojmír Kabát, který stál v čele obce dvě volební období, jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že převod předmětných pozemků z obce na Zámišku byl součástí společného investičního záměru řádně schváleného zastupitelstvem v prosinci 2007.

„Tomu pak odpovídala i výše kupní ceny za pozemky, neboť obec měla v rámci realizace tohoto společného investičního záměru zdarma získat do svého vlastnictví byty v bytovém domě postaveném na těchto pozemcích,“ napsal Kabát v písemném prohlášení.

V nových volbách nekandidoval

Připustil však, že se na Obecním úřadu nepodařilo dohledat doklad o zveřejnění záměru obce uzavřít dohodu o uvedeném společném investičním záměru. Za tím, že to zastupitelé schválili, si ale stojí.

V obci letos v říjnu proběhly nové volby. Kabát už ale nekandidoval.