Předmět údajně pochází z první poloviny minulého století. Jedná se o radiovou tubu, což je lékařský přístroj podobný radiové jehle, o níž ve čtvrtek mluvila předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Radiové jehly se dříve používaly v medicíně k léčbě nádorů. Předměty připomínající klasickou jehlu obsahovaly několik miligramů radioaktivních látek, jako je radium nebo cesium. Několik se jich zpravidla zabodlo do napadených tkání, na které se přenesla většina škodlivé gama energie pocházející z radioaktivních prvků.

Video

Odborníci vykopali radioaktivní předmět. Zdroj: Novinky.cz

Podle Rozlívky se radiová tuba od jehly liší de facto pouze tvarem. Podle něj má větší průměr, zaoblené tvary a je kratší. Že se jedná skutečně o radiovou tubu, určil s 98procentní jistotou. "Nedovedu si představit, co by to bylo jiného," uvedl.

„Patrně byl používán na nějakém radioterapeutickém pracovišti a potom se uživateli ztratil,“ řekl Rozlívka.

Ohrožení zdraví nehrozí

Předmět údajně obsahuje kolem 300 miligramů radia. Již ve čtvrtek ale Rozlívka zamítl obavy z ohrožení zdraví lidí, kteří se v místě zvýšené radiace pohybovali. „Dávky jsou zvýšené, ale ne zdraví akutně nebezpečné,“ řekl ve čtvrtek Novinkám. Dodal, že není nezbytné, aby lidé, kteří se v místě pohybovali, vyhledávali pomoc lékaře. Ten by totiž hodnotitelné znaky ozáření při úrovni radioaktivity, jaká byla v Podolí naměřena, nezjistil. [celá zpráva]

Video

Zdroj: Novinky.cz

Na zvýšenou radiaci upozornil ve středu večer Pavel Bykov, který se vydal na podolské hřiště se svým synem. "Najednou mi začaly pípat hodinky, na nichž mám zařízení, které radiaci měří," řekl muž, který se amatérsky zajímá o radiaci. [celá zpráva]

Běžel proto domů pro další přístroje, které hodnoty potvrdily. "Ukazovalo to 500 mikrosievertů metr od toho koše, ulice je uzavřená, v okolí asi tak 15 metrů už je radiace normální," řekl Bykov.