Sedmatřicetiletý Kalousek za to v pondělí skončil před soudem jako obviněný z přečinu porušení povinnosti dozorčí služby. Trest ho zatím minul, soudce Jan Švígler případ postoupil ke kázeňskému vyřízení v rámci policie.

Kalousek se před soudem hájil tím, že ho v inkriminovanou dobu rozbolela hlava a neměl při sobě žádné tlumicí prášky. „Proto jsem rozhodl, že se zůstaneme na služebně a budeme pracovat na přidělených spisech. Zavolal jsem operačnímu důstojníkovi, že budeme vykonávat činnost na oddělení, že mám migrénu. Nebylo to ale zase tak vážné, abych musel být ze služby vystřídán,“ prohlásil Kalousek.

Tento postup zvedl ze židle vedoucího holýšovské policejní služebny a Kalouskova nadřízeného Václava Kauera. „Jakmile se stane nějaká mimořádná událost a hrozí, že dojde k odchýlení od plánovaného rozvrhu hlídkové služby, volají policisté zpravidla přímo mně, a to i po pracovní době. On věděl dobře, proč mi to neoznámil. Těžko by mi zdůvodnil, proč nejsou venku,“ uvedl před soudem Kauer.

Zdůraznil, že své podřízené nabádá k tomu, aby v noci byli co nejvíce v terénu. „Prověřoval jsem výsledky ze zmiňované služby a zjistil, že neudělali vůbec nic. Nenašel jsem ani žádný záznam o přístupu do nějakého spisu. To mě rozčílilo. Když jsem po Kalouskovi požadoval nějaké vysvětlení, neodpověděl mi na to,“ pokračoval Kauer.

Kalouskův kolega Václav Syčák uvedl, že byl tehdy ve službě teprve druhý měsíc po škole a ještě všechno tak důkladně neznal. „Řekl mi, že zůstaneme na baráku a že je všechno v pořádku. Tak jsem to nijak neřešil. Dneska bych se zřejmě zachoval jinak,“ sdělil soudu Syčák.

Ani povolení, ani zákaz

Zvláštní byl také postup důstojníka z operačního střediska Krajského policejního ředitelství v Plzni, v jehož pravomoci je změnu hlídkového plánu policistům povolit či zamítnout.

Z rozhovoru, který vedl s Kalouskem, je patrné, jak má strach rozhodnout a snaží se z toho vyvléci. „Já ti to nebudu povolovat ani zakazovat. To si vyřiď se svým vedoucím. Když si to nějak zdůvodníš, tak si klidně na těch spisech dělej,“ hovoří operační důstojník Kalouskovi na záznamu, který soudce v jednací síni přehrál.

Kalousek si soudní peripetie spojuje s tím, že veřejně kritizoval okresního a krajského policejního šéfa. „Zapojil jsem se do internetové diskuse a pod svým jménem upozornil na to, že v době krize a nedostatku benzínu tito policejní ředitelé denně dojíždějí služebním vozem do zaměstnání, a to z Plzně do Domažlic. Od té doby na mě chodí jedna kontrola za druhou,“ poznamenal Kalousek.

Soudce Švígler konstatoval, že postup obviněného nebyl příkladný ani správný. „Nicméně celou dobu byli policisté na služebně připraveni k výjezdu. Soud by neměl problém rozhodnout o trestní odpovědnosti za situace, kdyby policista objekt opustil a vyřizoval si nějaké svoje soukromé záležitosti. Trestní soud se ale nebude zabývat tím, proč policista nebyl v tolik a v tolik hodin na tom a tom místě. To je věc, která do trestního řízení nepatří. To by si měla vyřídit policie v kázeňském řízení,“ uzavřel soudce.