„Na nově zřízenou Fakultu logistiky a krizového řízení (FKLŘ) Univerzity T. Bati pro rok 2009/2010 obvinění převedli studenty Fakulty technologické z některých bakalářských studijních programů a studenty v navazujícím magisterském programu. Na FLKŘ bylo k 2. září 2009 přijato ke studiu v bakalářském studijním programu celkem 785 studentů a k 22. září 2009 v navazujícím magisterském studijním programu pak 287 studentů. Na tyto studijní programy však FLKŘ neměla potřebné akreditace, které uděluje ministerstvo školství,“ informovala mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR ve Zlíně Jana Bartíková.

Studenty tehdejší vedení školy přijalo, i když to bylo v rozporu se zákonem. „Zákon o vysokých školách výslovně uvádí, že pokud není studijní program akreditován, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly,“ uvedl vedoucí odboru hospodářské kriminality zlínské policie František Urbánek.

„Obvinění věděli, že studenti přijatí do neakreditovaných studijních programů budou zahrnuti do údajů, na základě kterých se poskytuje příspěvek ze státního rozpočtu. Jednání pachatelů navíc ulehčila systémová chyba v komunikaci mezi akreditační komisí a příslušným referátem ministerstva školství, který žádosti o příspěvky vyhodnocuje, a to bez ohledu na existenci udělení akreditace studijních programů zahrnutých v žádosti o příspěvek. Zahrnutím těchto studentů neakreditovaných studijních programů do celkového počtu studentů Univerzity T. Bati se podle předběžného vyčíslení ministerstva školství neoprávněně navýšil příspěvek ze státního rozpočtu o více než sedm milionů korun,“ sdělil kriminalista.