„O té doby, co byl loni v České republice volný prodej těchto léčiv omezen, výrobci pervitinu nebo i lidé drogově závislí vozí tato léčiva z Polské republiky,“ řekla Právu mluvčí královéhradeckých celníků Jitka Fajstavrová.

Právě před týdnem zdejší celníci při namátkové kontrole podezřelých vozidel poblíž bývalého hraničního přechodu Náchod–Běloves zastavili vůz dvou Čechů. Při prohlídce se ukázalo, že z Polska převáželi bezmála tři tisíce tablet léku Sudafed, který nemá v ČR registraci pro prodej. V Polsku jsou Sudafet a další podobné léky volně dostupné.

„Při čtyřech běžných namátkových kontrolách jsme loni nalezli skoro osm tisíc tablet těchto léků. Podařilo se nám zajistit také zařízení k výrobě pervitinu, které se pašeráci pokoušeli přes české Slezsko převézt z Polska na Slovensko,“ dodala Zdobnická.

Organizované skupiny

Když schenghenské dohody otevřely hranice, vstoupil černý obchod do nové fáze. Podle mluvčího ústeckého Celního ředitelství Jiřího Nejedlého se v posledním roce Česko stalo spíše cílovou než tranzitní zemí.

„Nelegální obchod získává mnohonásobně na síle i objemu tím, jak je sofistikovanější a lépe organizovaný. Zásilky jsou rozmělněny na menší množství, než tomu bývalo v minulosti,“ řekl Nejedlý Právu.

Nadále podle něj trvá trend snižujícího se počtu případů, kde podíl na daňové kriminalitě spojené s pašováním cigaret a tabáku mají jednotlivci a naproti tomu zvyšující tendenci mají případy, na kterých se podílejí dobře organizované skupiny.

„Je nutné konstatovat, že černý trh s cigaretami a tabákem v České republice ovládají dlouhodobě vysoce organizované skupiny, přičemž stále vyšší zastoupení v těchto skupinách mají cizinci, především Asijci,“ uvedl Nejedlý.

Vedou alkohol a cigarety

Stabilním zbožím pašeráckých skupin přes všechny sezónní změny zůstávají cigarety a alkohol.

„Dá se říct, že každý den se nám podaří alkohol bez kolků zachytit, ať už ve větším, nebo ve větším množství,“ uvedla mluvčí Celního ředitelství Ostrava Pavla Zdobnická.

Podle mluvčí Celního ředitelství Plzeň Jitky Blahutové ale už pašeráctví v pravém slova smyslu, s výjimkou mezinárodního letiště, není to, co bývalo. „Tím, že nesousedíme s žádným státem, který není členem EU, klasické pašeráctví jaksi zaniklo. Naší hlavní činností je teď orientace na výrobky podléhající spotřební dani,“ doplnila s tím, že celníci mají oprávnění zastavovat a kontrolovat vozidla po celém území našeho státu.

Podle tiskového mluvčího Celního ředitelství České Budějovice Vladimíra Peška převážejí nelegální zboží jak Češi, tak i cizinci. Mezi nimi jsou nejčastěji zastoupeni Poláci a Slováci. Toto zboží se pak přes mezisklady dostává k zákazníkům hlavně na tržištích, kde je prodávají Asijci.

Odkud zboží pochází, nelze podle mluvčího přesně určit, nejčastěji se však objevují cigarety s ukrajinskými či srbskými kolky.

Nezřídka pašeráci připraví celníkům i překvapení. „Například v úterý večer hlídka mobilního dohledu kontrolovala vozidlo s polskou poznávací značkou. Během celní kontroly jsme našli jedenáct kusů klů a zubů nezjištěných zvířat, bez dokladu o nabytí a původu. Zboží jsme zajistili,“ informovala mluvčí Celního ředitelství Olomouc Marie Bortlová.