Ani jednoho z politiků, vyšetřovaných pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, ale stíhat policie nebude a případ odložila. Podle názoru policejního vyšetřovatele nezpůsobili svým jednáním závažný následek, čímž nenaplnili jeden z hlavních znaků skutkové podstaty trestného činu.

Město muselo vrátit dotaci včetně penále ve výši 19 miliónů korun, kterou získalo v roce 2003 na výstavbu desítek bytů v areálu bývalých kasáren. Hlavní průšvih je v tom, že radnice použila k výstavbě další peníze vybrané od budoucích vlastníků bytů, což bylo jasné porušení smlouvy o poskytnutí dotace.

Malér byl i v tom, že stavba nebyla dokončena v termínu, a také že došlo v průběhu stavby ke změně členění bytů bez předběžného projednání s fondem. Výstavba bytů se financovala přes Nájemní družstvo Golem, které pro tento účel vzniklo. Do jeho čela se jmenovali stejní lidé jako byli v té době ve vedení města.

Policie: nejde o společensky škodlivý čin

„Smlouvy o členském vkladu s budoucími nájemníky podepisovali Jan Látka i Jaroslav Bauer. Oba byli srozuměni s podmínkami dotace a měli tedy vědět, že uzavíráním těchto smluv porušují podmínky dotace.“ uvedl policejní vyšetřovatel v odůvodnění rozhodnutí o odložení věci, které má Právo k dispozici.

Na druhou stranu ale konstatoval, že trestní odpovědnost pachatele lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, což podle něho tento případ není.

„Na základě dotace bylo ve zrekonstruovaném objektu zřízeno 39 bytů pro občany města. Bez snahy tehdejších statutárních zástupců města, by zřejmě k uvedené rekonstrukci vůbec nedošlo a další využití zchátralé budovy by bylo problematické. Pokud by jednání Jana Látky a Jaroslava Bauera, v souvislosti s dotací na rekonstrukci, bytů bylo v rozporu se zájmy občanů Domažlic, zřejmě by nebyli opětovně zvoleni jako zastupitelé města, následně do zastupitelstva Plzeňského kraje a Jan Látka v roce 2010 za poslance Sněmovny ČR,“ zdůvodňuje policie své rozhodnutí.

Ztráta miliónů prý město neohrozí

Vyšetřovatel se zmiňuje také o tom, že částka, kterou musí město vrátit, je sice poměrně vysoká ale podle jeho názoru neohrozí finanční hospodaření města.

Samotný poslanec Látka při výslechu na policii mimo jiného uvedl, že celá věc je zpolitizovaná a má sloužit k jeho diskriminaci před komunálními volbami. Ve stejném duchu reagoval před časem i na dotaz Práva, které jako první o případu informovalo.

Nové vedení města rozhodnutí napadlo

Rozhodnutí policie napadl stížností současný starosta Domažlic Miroslav Mach (sdružení pro město Domažlice).

„Nemohu se ztotožnit s odůvodnění, že když tito pánové byli zvoleni v dalších volbách do nějakých funkcí, tak občanům žádná škoda nemohla vzniknout, protože to by je nevolili. To mi připadá úplně postavené na hlavu. Nesouhlasím ani s druhým důvodem, že škoda není tak velká a město jí unese. Jde hlavně o to, že hospodaření města je ohroženo hlavně s ohledem na možné čerpání dalších dotací, zejména z EU,“ vysvětlil Mach. O jeho stížnosti rozhodne státní zástupce.