11:41 Středeční část hlavního líčení skončila, pokračovat se bude ve čtvrtek od 9.00 hodin výpověďmi dalších znalců.

11:31 K posudkům znalce se vyjadřují obžalovaní:

David Vaculík: "S posudky nesouhlasím." Jaromír Lukeš: "Tu peněženku jsem koupil v běžném obchodě se suvenýry. Dále se vyjadřovat nebudu." Ivo Müller: "Nebudu se vyjadřovat." Václav Cojocaru: "Po těch materiálech jsem se nijak nepídil, byly mi předány na různých akcích. Nijak jsem je dále nešířil."

11:28 Podle znalce jsou neonacisté na severu Moravy a ve Slezsku daleko aktivnější než jejich kolegové v západní části republiky nebo v Praze.

 

Slezský neonacismus je radikálnější a připravenější ke konkrétním akcím. Útoky tohoto typu s použitím zápalných lahví jsou proto častější na severu Moravy a ve Slezskuznalec

"Slezský neonacismus je radikálnější a připravenější ke konkrétním akcím. Útoky tohoto typu s použitím zápalných lahví jsou proto častější na severu Moravy a ve Slezsku," řekl znalec.

11:23 Znalec odpovídá na další dotazy Markuse Papeho: "Nedá se říct, kdo je šéfem celého hnutí. To hnutí nefunguje na principu jednoho vůdce, ale na principu lokálních buněk, které o sobě ví."

Mezi zabavenými věcmi jsou i osobní data soudkyně

11:19 Zmocněnec Markus Pape upozorňuje na to, že mezi zajištěnými věcmi jsou i osobní data soudkyně, která v minulosti vyhlásila trest nad jinými neonacisty. Ptá se znalce, zda se s něčím podobným v minulosti setkal.

"U neonacistů je běžné shromažďování seznamu nepřátel. Jde především o seznamy anarchistů, ale je známo i sepisování nepřátel, kteří působí v různých institucích. V českém neonacistickém prostředí to zatím ale nedosáhlo takových rozměrů, jako v Polsku, kde na základě takových seznamů došlo i k násilným zločinům," řekl znalec.

11:12 Z vyjádření znalce vyplývá, že obžalovaní byli opravdu skalní neonacisté. "V zabavených materiálech jsem našel v podstatě všechno, co jsem si dovedl představit, že tam najdu. Překvapil mne ale ohromný záběr neonacistické hudební scény. Pokud jde o šíření nenávisti prostřednictvím hudby, snažili se obžalovaní nashromáždit co nejvíce takových nahrávek," řekl znalec.

U obžalovaných se podle něj našly také dobové protektorátní tiskoviny.

11:06 Na dotaz zmocněnce Natálky a jejích sester Pavla Uhla, zda jsou neonacistům vlastní i útoky na majetek, řekl znalec: "O tom nic nevím. Dovedu si přestavit jen to, že by šlo o útok na státní organizaci, spojenou s bojem s extremismem. Útoky na majetek nejsou prioritní," řekl.

"Obžalovaní byli skutečně velmi dobře obeznámeni s historickými souvislostmi. Kdyby jen třetinu toho, co nashromáždili, četli, tak velice dobře věděli, o co se jedná," řekl znalec.

Kalendář s označením dne narození Adolfa Hitlera

11:04 Podle znalce byl u Václava Cojocaru nalezen kalendář, ve kterém je řada odkazů na významná data, která mají pro neonacisty velký význam. Například u dne 20. dubna, které je datem narození Adolfa Hitlera, je vyobrazen "smajlík".

V kalendáři měl Cojocaru označeno také datum narození nacistického pohlavára Rudolfa Hesse a další dny spojené s výročími ultrapravicových ideologů.

10:55 Zmocněnec Natálky a jejích sester Pavel Uhl se ptá na otázku odpadlictví od neonacistického hnutí. "Nutno říct, že neonacismus si zakládá pojetí své činnosti jako své rasové války. A kdo v té válce odpadne, je zrádce. Lidé, kteří zradí a začnou spolupracovat se státem, jsou potrestáni," řekl.

 

Je pravda, že po zatýkání v této kauze jsem zaznamenal na internetových stránkách skryté hrozby vůči svědkynímznalec

Podle znalce je ze zahraničí známá řada příkladů fyzických útoků na tyto lidi. "Je pravda, že po zatýkání v této kauze jsem zaznamenal na internetových stránkách nacionaliste.com skryté výhrůžky vůči svědkyním, znalých informací z tohoto prostředí," řekl znalec.

10:49 Obhájce Jaromíra Lukeše: "I kdyby byl na zádech pana Lukeše nápis Skinheads, je tento pojem brán jako výraz rasistických, neonacistických nebo xenofobních vizí?"

Skinheadství levicové i homosexuální

Znalec: "Zrovna tento nápis si v žádném případě netroufám ohodnotit jako neonacistický," řekl znalec s tím, že skinheadství samo o sobě není neonacismus, existuje totiž například skinheadství homosexuální i skinheadství levicové.

10:39 "Moderní neonacismus už dávno opustil jakousi pangermanskou představu, ale snaží se vytvořit celoevropské hnutí," doplňuje znalec.

10:35 Znalec se vyjádřil také k tetování, které mají někteří z obžalovaných na těle. "Některá tetování jsem shledal jako nezávadná. U obviněného Lukeše jsem shledal neúplný nápis na zádech Skinheads a také vyobrazení ženského obličeje. Na dalších obrazcích jsem neviděl nic, co by mne zcela jednoznačně vedlo k závěru, že tam je symbolika spojená s neonacismem," řekl znalec.

Neonacistické symboly na těle Davida Vaculíka

U Davida Vaculíka ale znalec našel na fotografiích jeho těla celkem tři neonacistické symboly. "Jde například o značku C 18, což je britská teroristická organizace. Dále jde o nápis ACAB, což znamená All Cops Are Bastards, v překladu Všichni policisté jsou bastardi. To je také oblíbená neonacistická symbolika," řekl znalec.

Lukešova peněženka s fotografií Musoliniho

Znalec se vyjadřuje také k peněžence, kterou používal Jaromír Lukeš. "V peněžence jsem našel potisk s fotografií Benita Mussoliniho a nápisem, který v překladu znamená: Kdo se zastaví, je ztracen. To bylo jedno z Mussoliniho propagačních hesel, kterým motivoval své stoupence," řekl znalec.

10:29 Znalec se dále vyjadřuje ke grafickým symbolům, nalezených v zabavených materiálech. "Je tam řada symbolů neonacismu, ať už těch číselných, tak i výslovné pozdravy Heil Hitler. Dále jde o symboliku keltských křížů a vítězných run, byla tam i říšská vlajka s hákovým křížem," dodal znalec.

Propagační materiály zaměřené na mládež

10:25 "Podstatná část předložených materiálů míří na mládež, často jde o zneužití moderních hudebních směrů k propagaci těchto myšlenek mezi mladými lidmi, i když mezi sympatizanty jsou i lidé staršího věku," řekl znalec.

10:19 Znalec měl k dispozici ke zkoumání také výtisk časopisu Čistý domov, který je distribuován mezi českými neonacisty a byl nalezen u Václava Cojocaru.

Citace z neonacistického časopisu

"Cikán, to je bestie, která zítřka nedožije... Cikáni jsou verbež, která parazituje na naší zemi... Už jste dostali chuť zabít negra nebo podobného z....? Nejlepší pohled je na rozkopaného cikána, který leží v tratolišti černé krve."

Tyto výroky lze podle znalce Mazla běžně v tomto časopise najít. "Takové citace nejsou v těchto materiálech zcela výjimečné," řekl u soudu znalec.

10:12 Michal Mazel vypracoval znalecký posudek na základě materiálů zabavených u obžalovaných. U soudu znalec politolog odpovídá na dotaz soudce, zda zabavené materiály obsahují odkazy na neonacismus a rasismus:

"Z dokumentace, která mi byla předložena, 90 procent materiálů vykazuje znaky, na které jste se ptal. Materiály obsahují argumentaci charakteristickou pro moderní neonacismus," řekl znalec.

Předměty s neonacistickou symbolikou

U obžalovaných byly podle něj zabaveny i předměty, které obsahují neonacistickou symboliku. "Jde o různé číselné symboly, například 88, což označuje pozdrav Heil Hitler či číslo 18, což značí iniciály Adolfa Hitlera," řekl Mazel.

Podle svých slov obžalovaní shromažďovali i materiály, které obsahovaly podobizny historických nacistů a je v nich i řada odkazů na moderní nacismus.

"Jsou tam odkazy na Romana Skružného, kolaboranta, který se po 2. světové válce jako jeden z mála snažil vybudovat podzemní nacistické hnutí a stal se jakýmsi guru moderního neonacismu," řekl znalec.

9:58 Jednání soudu pokračuje, vypovídat budou politologové Michal Mazel a Zdeněk Zbořil, odborníci na extremismus.

9:31 Soudce vyhlásil krátkou přestávku

9:26 Vypovídá další znalec Petr Březina, který měl k dispozici další stopy, zajištěné ve dvou automobilech žhářů. Šlo především o hadry, které ale nebyly spálené.

Další stopou, kterou znalec zkoumal, byl kanystr. "Chemickým zkoumáním bylo zjištěno, že kanystr obsahuje látky charakteristické pro automobilové benzíny," dodal znalec.

Použili láhve od vína, textilie a benzín

9:20 Znalec měl podle svých slov k dispozici několik zbytků skleněných lahví a textilií, které byly volně protaženy hrdly lahví a sloužily jako zápalné šňůry. S velkou pravděpodobností se podle něj jednalo o ložní povlečení.

"Bylo zjištěno, že stopy obsahovaly aromatické uhlovodíky charakteristické pro automobilové benzíny. Pravděpodobně šlo o benzín natural," řekl znalec u soudu. Na dotaz soudu řekl, že šlo pravděpodobně o lahve od vína o objemu 0,7 litru.

9:15 U soudu jako první vypovídá znalec Stanislav Vydrář, odborník na kriminalistickou expertízu.

9:12 Začíná další den soudního líčení.