Vše se událo 1. listopadu loňského roku v pozdních odpoledních hodinách v bytě v Brně. Blažkovou tam její druh, který byl silně podnapilý, nejprve častoval nevybíravými nadávkami. Žena jej poté bodla do hrudníku kuchyňským nožem takovou silou, že mu způsobila přibližně 22 cm hluboké bodné poranění, na které muž přes provedenou operaci o den později v časných ranních hodinách zemřel.

U VS se obžalovaná domáhala překvalifikování svého jednání na zločin zabití a v té souvislosti uložení přiměřenějšího trestu. Argumentovala mimo jiné tím, že druh ji před skutkem vyhrožoval zabitím pistolí a že opakovaně v minulosti v důsledku jeho počínání byla donucena opouštět její vlastní byt, a to i na delší dobu. Měla prý z partnera strach.

Soud obhajobě nevyhověl

Poukazovala také na to, že druh, který pracoval jako řezník, nad ní měl i výraznou fyzickou převahu a v jejím bytě bydlel pouze na základě jejího dřívějšího svolení. Navíc tam setrvával přesto, že Blažkovou byl opakovaně vyzýván, aby její byt již opustil.

V případě, kdyby VS dospěl k závěru, že naplnila znaky vraždy, jsou podle ní splněny podmínky pro mimořádné ukládání trestu pod spodní hranici. To proto, že jednání jejího druha by se mělo posuzovat jako zavrženíhodné.

Vrchní soud však obhajobu Blažkové neakceptoval. „Zločin zabití vůbec nepřicházel v úvahu. Ani nižší trest. Všechny okolnosti ve prospěch Blažkové byly zohledněny trestem na samé spodní hranici trestní sazby,“ vysvětlil Právu mluvčí olomouckého VS Petr Angyalossy.