Dlouhodobé podceňování problémů na jednokolejce, která nebyla zabezpečena proti selhání lidského faktoru, vedlo před dvěma lety k tragické čelní srážce dvou tramvají, při které zemřeli tři cestující - starší pár a šestileté dítě. Řidič Petr Hroch, který nepočkal na protijedoucí soupravu, dostal čtyři roky nepodmíněně a už třetí měsíc je ve výkonu trestu.

Ostravský dopravce, který předtím Drážní inspekci nenahlásil několik podobných pochybení jiných řidičů, která naštěstí neskončila tragicky, se proti miliónové pokutě odvolal k ministerstvu dopravy. To teprve před třemi týdny odvolání zamítlo a rozhodlo, že pokuta je v souladu se zákonem.

Pokuta nabude právní moci po třiceti dnech od rozhodnutí ministerstva, tedy koncem tohoto týdne. To je poslední termín, do kdy musí podnik pokutu uhradit.

Dopravní podnik zvažuje, že se bude soudit

Vedení Dopravního podniku přesto dosud přemýšlí, jak se placení sankce vyhnout. Poslední možností je už jen podání žaloby u soudu. „Celou věc má nyní k dispozici právní kancelář, která dopravní podnik zastupuje. Má za úkol připravit právní analýzu. Na základě této analýzy se rozhodneme, zda se budeme soudit či nikoliv,“ řekl ředitel DPO František Kořínek.

Dopravní podnik se domnívá, že během provozu linky číslo 5 nijak nepochybil a situace, kdy řidiči neoprávněně vjížděli částí tramvajové soupravy na jednokolejku, nebyl povinen Drážní inspekci hlásit, protože nešlo o tzv. mimořádné události ve smyslu drážního zákona.

Zvažovaná žaloba ale podle Drážní inspekce nemá vliv na splatnost pokuty. „Pokutu jsou povinni zaplatit ihned po nabytí právní moci. Teprve v případě, že by se zamýšlenou žalobou uspěli u soudu, by se jim pokuta vrátila,“ řekl náměstek generálního inspektora Drážní inspekce Jiří Kučera.

Na to ředitel DPO Kořínek reagoval, že spolu s uvažovanou žalobou DPO může požádat soud o odklad splatnosti pokuty. To ale až ve chvíli, kdy právní analýza dá odpověď na otázku, zda má takový soudní spor naději na úspěch.

V sobotu ráno začalo odklízení trosek dvou tramvají po čelní srážce.

V sobotu ráno začalo odklízení trosek dvou tramvají po čelní srážce.

FOTO: Josef Gabzdyl

Trať, na které došlo v dubnu 2008 k tragické srážce, nebyla nijak zabezpečena proti selhání lidského faktoru a vše záviselo pouze na řidičích. Právě nepozornost jednoho z nich, který zřejmě přehlédl informaci v jízdním řádu, vedla v dubnu 2008 k čelní srážce dvou tramvají. Řidič Petr Hroch byl za nehodu odsouzen ke čtyřletému nepodmíněnému trestu. Z celkového počtu 87 cestujících zemřeli tři lidé, 11 osob utrpělo těžkou újmu na zdraví, dalších třicet lidí bylo zraněno středně těžce a 22 jich bylo zraněno lehce.