„Takovým projevem, v kontextu s probíhajícím shromážděním, vyjádřil sounáležitost k nacionálnímu socialismu, tedy hnutí, které bylo nosnou ideologií nacistického režimu v Německu. Nosným prvkem nacionálních socialistů byla idea nadřazenosti výlučné rasy, která následně vedla k vyhlazování celých národů a ras,“ uvedla žalobkyně.

Podle soudkyně Martiny Modrákové nebylo prokázáno, že jde o trestný čin. „Vycházela jsem ze stanoviska Nejvyššího soudu, které se zabývalo tím, co lze považovat za hnutí. A podle tohoto stanoviska musí být hnutí konkrétní a v té době, kdy je propagováno, existující,“ vysvětlila Modráková.

Žák, který je studentem Střední odborné školy informatiky a podnikání v Praze, odmítl u soudu vypovídat. Pouze uvedl, že nic takového neprohlašoval a že akce byla povolená.

Soudní znalec Ivo Svoboda vypověděl, že výrok měl za cíl připomenout organizace a hnutí, která se podílela na zvěrstvech do roku 1945. Podle něho Žákova zvednutá pravice v pěst s provoláním souvisí. „Jde o podpoření vyřknutého hesla,“ uvedl.