Motoristé ale často zmatkují a nevědí, jak nepříjemnou situaci řešit, aby pojistná událost byla co nejrychleji vyřízena. Právo na to upozornila Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven. K nehodě, při níž nedojde ke zranění a je účastníky vyloučen alkohol či návykové látky a jejíž škodu odhadnou na méně než sto tisíc korun, není třeba volat policii. Kolize však vyžaduje důkladné zdokumentování od samotných účastníků nehody.

Mějte v autě formulář

Jestliže není nutné policii volat a je-li již místo nehody zabezpečeno z hlediska silničního provozu (například výstražný trojúhelník v dostatečné vzdálenosti od vozidla – alespoň 50 metrů), musí účastníci nehody vyplnit formulář „ Záznam o dopravní nehodě“, kde jsou kontaktní údaje, všechny okolnosti nehody – nákresy, a musí ho podepsat oba účastníci nehody.

Kdy volat policii?
Je-li někdo zraněn nebo usmrcen
Odhadovaná výše škody je vyšší než 100 tisíc Kč
Došlo k poškození nebo zničení pozemní komunikace či jejích součástí, jako jsou svodidla, dopravní značky
Byla způsobena škoda na majetku třetí osoby

Buď se jedná o formulář, který vám vydá vaše pojišťovna, nebo o tzv. jednotný evropský formulář, který uznávají všechny pojišťovny. Doporučuje se mít alespoň dva tyto formuláře stále u sebe ve vozidle.

Udělat fotodokumentaci

Dále musíte pořídit fotodokumentaci na místě nehody, například prostřednictvím mobilního telefonu, a doporučuje se rovněž zajistit svědecké výpovědi.

„Účastníci dopravní nehody jsou povinni neprodleně odevzdat vyplněný a podepsaný Záznam o dopravní nehodě pojistiteli,“ zdůraznila Kotyrová.

Dále byste již rovnou z místa měli kontaktovat svou pojišťovnu a po telefonu učinit nahlášení nehody, kdy vám bude ihned přiděleno číslo pojistné události a pojišťovna sdělí další konkrétní postup, například kde lze vozidlo opravit.

Jasný viník

Mají-li se účastníci nehody dohodnout na místě, tak musí být také zcela zřejmé, kdo je viníkem nehody, tedy například kdo nedá přednost v jízdě nebo třeba ten, kdo narazí zezadu. Zvažte si rovněž, zda vezmete vinu plně na sebe, protože někdy se vina rozděluje na polovic, a to například když ten, kdo měl sice přednost, jel prokazatelně výrazně rychleji než je na daném místě předepsaná maximální rychlost. To mohou prokázat brzdné stopy. Ty se však v zimě obtížně určují...

V praxi je dobré vzít v úvahu, že celkovou škodu sto tisíc korun na vozidlech dosáhnete v podstatě raz dva. Jen přední sdružené světlo na běžných vozidlech přijde na deset až patnáct tisíc korun včetně montáže.

Příklad: Při jedné menší nehodě na Karlově náměstí, kdy se osobní vozidlo nižší střední třídy s metalickým lakem srazilo s velkoobjemovým motocyklem, dosáhla celková výsledná škoda rázem 80 tisíc korun, a to šlo jen o to, že vozidlo odbočovalo k zaparkování, zkřížilo cestu motocyklu, ten brzdil, ale nedobrzdil a opřel se bokem a řidítky o přední dveře vozidla u řidiče.

Šlo pouze o promáčknutý plech na několika místech, což si však v opravně vyžádalo nový nástřik dveří a zadního blatníku. Motocykl na tom byl ještě lépe – poškodily se jen ozdobné polepy na kapotáži. Přesto při závěrečném vyúčtování šlo z pojistky řidiče osobního vozidla, který vzal vinu na sebe, přes 50 tisíc jen za kompletní nástřik kapotáže motocyklu.

Dále musíte mít opravdu podrobnou fotodokumentaci a svědecké výpovědi, aby se pak nestalo, že si druhá strana „vzpomene“, že má zdravotní následky například v podobě bolesti hlavy a páteře z důvodu nárazu.