Přivolaní hasiči prášek zajistili a předali specialistům, kteří zjistili, že je určen k pyrotechnickým efektům. „Průzkumné skupině vybavené speciálními přístroji se nepodařilo látku identifikovat,“ uvedla Právu mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Hasiči v přetlakových protichemických oblecích zásilku s černým práškem i další, které byly potřísněny, umístili do nádoby určené k izolování nebezpečných látek. Všechny osoby, které přišly se zásilkou a neznámou látkou do styku, podstoupily dekontaminační sprchu. Na místě je prohlédla zdravotnická záchranná služba.

Policie na místě zjišťovala adresáta a odesílatele, aby bylo možné rychleji identifikovat neznámou látku. Na místo byli přivoláni i pracovníci Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče, kteří provedli analýzu látky a zjistili, že se jedná o prášek určený k pyrotechnickým efektům. Na místo byl povolán pyrotechnik a případ si k dalšímu vyšetřování převzala Policie ČR.