ÚS nejprve jejich v pořadí již druhou stížnost odmítl, nyní ale musel respektovat rozhodnutí Evropského soudu z loňského roku. Ten dal oběma mužům za pravdu. Případ se proto vrátí k odvolacímu soudu. 

K incidentu, za nějž byli oba muži odsouzeni, se stal již v roce 1999. Beck a Melich se procházeli s přáteli ulicí Spálenou v Praze, když je zastavili policisté a požádali je o předložení občanských průkazů. Mezi muži však vypukl konflikt, který vyústil v údajné napadení policistů. Oba mladíci obvinění strážníků odmítají. I přesto jim Městský soud v Praze za napadení veřejného činitele uložil dva roky podmíněně.

Odsouzení se proti rozsudku odvolali. Nesouhlasili s tím, že policie vyslechla pouze jednoho svědka, který potvrdil verzi policistů. Ostatní svědky nevyslechla. Důvodem prý byl fakt, že obě ženy, přítelkyně mladíků, ve svých výpovědích mohly být pod přímým vlivem svých partnerů.

Muži u odvolacího soudu neuspěli a proto se obrátili na ÚS. Ten dospěl k názoru, že policie svým přístupem k důkazům porušila Listinu základních práv a svobod. Při novém projednání ale obecné soudy opět dospěly ke stejným závěrům. Další, v pořadí již druhou stížnost, však ÚS odmítl jako neopodstatněnou, protože v ní muži použili shodné argumenty jako v minulém odvolání.

Beck s Melichem podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Ten jim dal za pravdu a konstatoval porušení Evropské úmluvy garantující práva na spravedlivý proces. Rozhodnutí Evropského soudu Ústavní soud akceptoval a stížnosti vyhověl. Případ bude opět projednávat odvolací soud v Praze.