V pondělí 6. dubna ve 12.20 hodin dopravní podnik na jednokolejce zprovoznil moderní elektronické zabezpečení za 12 miliónů, které okamžitě vypne elektrické napájení trolejí v případě, kdy proti sobě z jednotlivých výhyben tramvaje vyjedou.

Řidič tramvaje musí při výjezdu z výhybny na jednokolejnou trať pomocí dálkového ovládání zapnout červenou signalizaci na semaforu. Teprve potom se může rozjet.

„Za návěstidlem jsou v kolejnicích umístěna čidla, která reagují na průjezd tramvajové soupravy. Pokud by se přece jen stalo, že z nějakého důvodu pojede tramvaj na červenou, dojde k vypnutí napájení a tramvaje se okamžitě zastaví,“ vysvětlil nový systém ředitel olomouckého závodu AŽD Praha Zdeněk Bébar.

Dopravní podnik Ostrava původně sliboval, že elektronické zabezpečení trati bude hotové do konce roku, slib ale nedodržel. Dopravní podnik chce nyní po firmě ADŽ Praha vymáhat penále. Zatím se neví, v jaké výši to bude.

V sobotu ráno začalo odklízení trosek dvou tramvají po čelní srážce.

V sobotu ráno začalo odklízení trosek dvou tramvají po čelní srážce.
FOTO: Archiv Právo

Mluvčí DPO Miroslav Albrecht řekl, že díky novému zabezpečení se provoz na trati číslo 5 o něco zrychlí. „Doposud byli řidiči tramvaji povinni před opuštěním výhybny telefonicky kontaktovat dispečera. To teď odpadá. Po ukončení zkušebního provozu proto dojde i k úpravě jízdního řádu,“ řekl Albrecht.