Oproti předchozímu roku loni výrazně vznikla výše škod způsobených požáry. Nejvíce zásahů v uplynulých 12 měsících se řadí do skupiny technických výjezdů. S velkým odstupem následují požáry, za kterými byly třetí v pořadí vytíženosti hasičů dopravní nehody. Více než 5500 zásahů zaznamenali hasiči při pomoci u živelních pohrom.

Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku:

Příčina/rok

2006

2007

2008

Úmyslné zapálení

1 455

1 458

1 625

Hra dětí s ohněm

272

280

269

Nedbalost dospělých

2 759

2 884

2 908

Závady komínů

327

263

272

Závady topidel

181

163

130

Technické závady (mimo komínů a topidel)

3 037

2 906

2 947

Samovznícení

187

183

135

Výbuchy

11

16

10

Blesky

64

95

63

Dopravní nehody

175

203

195

Dále nedošetřované požáry

10269

12486

11195

Ostatní příčiny

81

49

49

Neobjasněno, v šetření

1444

1408

1169

CELKEM

20262

22394

 20967

 "Během loňského roku jsme také zaznamenali 8 194 planých poplachů,“ řekl k celkové bilanci českých hasičů mluvčí generálního ředitelství Petr Kopáček.

V roce 2008 hasiči zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 34 784 osob. Proti roku 2007 narostl počet o 14 944 osob. Nejvíce zachráněných nebo evakuovaných osob bylo při požárech, dopravních nehodách, technických pomocích, živelních pohromách. O život přišel jeden dobrovolný hasič a dalších 406 hasičů bylo zraněno. Z tohoto počtu 276 profesionálních a 130 dobrovolných hasičů.

Nejtragičtější důsledky mívají požáry v domácnostech. V roce 2008 při nich zemřelo 67 lidí bylo zraněno dalších 505 lidí. „Požáry v domácnostech přitom tvořily jen 12 procent všech požárů, škody jimi způsobené přitom přesáhly 350 miliónů korun. Je to nejvyšší dosažená škoda způsobená požáry v domácnostech od roku 1997,“ řekl mluvčí hasičů Kopáček.

Hned po domácnostech bylo nejvíce požárů v dopravě, především aut. Ty si vyžádaly 42 usmrcených osob a 182 zraněných.

 Vývoj počtu požárů:

2006

2007

2008

Počet požárů

20262

22394

20967

Přímé škody, v mil.Kč

1 934

2 158,5

3 277,3

Počet usmrcených osob

144

130

142

Počet zraněných osob

919

1023

1 109

Uchráněné hodnoty při požárech, v mld. Kč

9,18

8,97

 

14,5