Podle Válkové ale průzkumy naznačují, že by se měla pozornost zaměřit na šikanu ve školách.

Registrovaná trestná činnost mladistvých se podle analýzy zlepšila zejména v porovnání s koncem devadesátých let, kdy jejich kriminalita kulminovala. Počet přečinů dětí mladších 15 let začal klesat v roce 2000.

Například v roce 2000 spáchaly děti do 15 let zhruba 7700 majetkových deliktů, mladiství pak přes 10 000. Loni měly děti na svědomí skoro 1500 majetkových deliktů, mladiství téměř 4000.

Majetkové delikty, tedy například krádeže nebo vloupání, tvoří podle Válkové u dětí a mladistvých zhruba 80 až 85 procent všech trestných činů. Klesají ale i násilné přečiny, nejzávažnější trestné činy jako vraždy však hrají malou roli, jelikož jsou ojedinělé, uvedla Válková.

Mladiství loni zabili 10 lidí

Násilné činy mladistvých stoupaly do roku 2004, opětovný pokles se zastavil v minulém roce. V roce 2004 spáchali mladiství asi 1340 násilných skutků, v roce 2006 jich měli na svědomí 990, loni pak zhruba 1080. Výraznější pokles násilných činů nastal u dětí do 15 let. V roce 2001 jich spáchaly asi 1280, od té doby klesá jejich počet každý rok. Loni se děti tímto způsobem provinily ve zhruba 500 případech.

Počet vražd jak u mladistvých, tak u dětí do 15 let, v posledních letech většinou nepřekročí desítku. Výjimkou byl rok 2004, kdy mladiství vraždili ve 12 případech. Ve stejném roce byl i relativně vysoký počet vražd mezi dětmi do 15 let, spáchaly čtyři. Loni se stali mladiství pachateli vražd v deseti případech, děti ve dvou.

Příčin poklesu kriminality mládeže může být podle Válkové více. Například změna u majetkových trestných činů v roce 2002, kdy škoda nutná ke kvalifikaci trestného činu stoupla z 2000 korun na 5000. Příčinou také může být, že policie se věnuje závažnějším činům a drobnými delikty se už tolik nezabývá.

Podle Válkové ale může hrát roli také změna společenského klimatu, zavedení speciálních soudů mládeže a rozšíření možností, jak aktivně pracovat s dospívajícími, kteří se dopouštějí deliktů.

"Myslím si, že výzkum by se měl zaměřit na to, jak to vypadá s šikanováním ve školách," uvedla Válková. Podle ní totiž existují signály, že by jeho některé projevy mohly přerůst a být kvalifikovány jako trestná činnost.