Podle rozsudku se nezákonného jednání Drahný dopouštěl v době, kdy mu ještě nebylo 18 let. Nutil svou tehdy nezletilou sestru k různým sexuálním praktikám a zneužíval ji.

Bubeníček se podle spisu dopouštěl obdobných činů a znalci uvedli, že dívka kvůli tomu trpí nejen rozvinutou posttraumatickou stresovou poruchou, ale i trvalou poruchou chování a emocí. Nevyloučili ani riziko těžkých psychických následků.

Oba bratři svou vinu důrazně popírali a výpověď nyní sedmnáctileté Martiny označili za vymyšlenou s tím, že jde o pomstu za to, že měli v rodině pohodlnější život. Jak vyplynulo z vyšetřování, matka často střídala partnery, holdovala alkoholu, často nebyla doma a o domácnost se musela starat právě dívka. Soudci ale jejich obhajobě neuvěřili.

Zneužívána i partnery matky

Dívka, která je nyní umístěna v dětském domově, zřejmě neměla snadný život. V minulosti byli dokonce dva partneři její matky pravomocně odsouzeni za to, že jí pohlavně zneužívali v jejích devíti a dvanácti letech. Státní zástupce Milan Šimek připustil, že jediným důkazem jsou výpovědi poškozené dívky, ale o vině obžalovaných bratrů je přesvědčen.

„Ta rodina žila zvláštním způsobem. Děti tam zřejmě byli svědky, jak matka praktikovala svůj sexuální život, přijali to jako vzorec chování a zkoušeli to samé na sestře. I znalci naznačili, že jde o typický příklad toho, proč dochází k incestnímu jednání v rodině. Ta dívka to asi zpočátku ani nevnímala jako něco špatného. Když ale později pochopila, že to špatné je a začala se bránit, tak pro její bratry už to byla tak běžná záležitost, že si to na ní začali vynucovat,“ uvedl Šimek.

Rozsudek není pravomocný. Oba obžalovaní mladíci i státní zástupce si ponechali lhůtu k případnému odvolání.