Plzeňský soudce David Protiva ho za trestný čin porušování strážní služby potrestal ve středu pokutou šest tisíc korun. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly odvolání.

Spícího bachaře na hlídkové věži načapal v noci z 11 na 12 . března inspektor strážní služby, který prováděl kontrolu strážních stanovišť. Tomu bylo divné, že strážný není na ochozu. Proto na něho nejprve zavolal, a když se nikdo neozýval, začal kopat do pletiva. Ani to však nevyvolalo z věže žádnou reakci. Řehořovský procitl až poté, co se mu ozval z hlásky u hlavy jekot sirény. „Ty vole, to jsem se lekl,“ byla jeho odpověď dozorčímu.

Stejný soudce původně označil z důvodu nízké společenské nebezpečnosti jednání Řehořovského pouze za kázeňský přestupek a případ poslal řediteli věznice, aby ho za porušení interních předpisů potrestal. Státní zástupce se odvolal a krajský soud toto rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že okresní soud by měl znovu zvážit stupeň společenské nebezpečnosti, a to zejména s ohledem na to, jaký objekt byl střežen.

Soudu nižšího stupně vytkl také to, že při rozhodování už věděl, že má obžalovaný podanou žádost o ukončení služebního poměru a že kázeňský trest tedy nepřipadá v úvahu. „Nyní jsem se při rozhodování řídil právním názorem odvolacího soudu,“ řekl k tomu Protiva.