Pokud by s touto žádostí uspěl, extrémisté by zřejmě nemohli pochodovat Plzní ani v náhradním termínu, který si stanovili na sobotu 1. března. Původně chtěli akci uskutečnit už 19. ledna, což jim ale primátor o dva dny dříve svým zákazem překazil.

„Nejvyšší správní soud bude o kasační stížnosti jednat bezodkladně po jejím doručení. Zda se to ale stihne do 1. března není nyní možné říci,“ sdělila mluvčí zmíněného soudu Sylva Dostálová. Jestliže Nejvyšší správní soud včas nerozhodne nebo potvrdí rozsudek krajského soudu, mohou extrémisté svoji akci, údajně za svobodu slova, uskutečnit.

Podle krajského soudu zakázal Rödl shromáždění více než dva měsíce po uplynutí zákonné lhůty a navíc mu údajně věcně nepříslušelo rozhodnutí vydat.

„Je rozdíl mezi literou a duchem zákona,“ řekl Právu primátor. „Zákon by měl lidem umožnit využívat ústavních výhod, ale nemůžeme svobodu jednoho nadřadit nad svobodu druhého,“ uvedl Rödl.