Vyplývá to z informací, které zveřejnilo v úterý generální ředitelství hasičů. V roce 2007 zaznamenali hasiči o více než 7 000 výjezdů více, než v předchozím roce. Podobně tomu bylo i u požárů. Loni zasahovali u přibližně 22 000 požárů, což je proti předloňsku nárůst o 2 200 požárů, tedy o 11 procent.

Celkový počet zaznamenaných požárů je ještě o 400 vyšší, jedná se ale o události, u kterých nebyl zásah hasičů potřeba. Celkový počet požárů v roce 2006 byl zhruba o 1 900 nižší.

Při svých výjezdech hasiči vloni zaznamenali 1854 obětí na životech a 15 500 zraněných.

Nejčastější příčinou požárů byla v loňském roce již tradičně nedbalost dospělých - zejména při kouření nebo manipulaci s otevřeným ohněm. Mezi časté příčiny patří i technické závady včetně topidel a komínů, jejich počet se však proti roku 2006 snížil.

O tři procenta se zvýšil počet požárů způsobených hrou dětí s ohněm a o plných 16% narostl počet požárů způsobených dopravní nehodou. Zajímavostí je výrazný nárůst počtu požárů způsobených blesky.
Počet požárů podle nejčastějších příčin vzniku
Příčina/rok200520062007
Úmyslné zapálení1 3111 4551 433
Hra dětí s ohněm301272280
Nedbalost dospělých2 3692 7592 896
Závady komínů314327263
Závady topidel188181163
Technické závady (mimo komínů a topidel)3 0123 0372 908
Samovznícení166187183
Výbuchy91115
Blesky666495
Dopravní nehody215175203
Dále nedošetřované požáry10 26210 26912 497
Ostatní příčiny818168
Neobjasněno, v šetření1 8891 4441 415
CELKEM20 18320 26222 419
Zdroj: Generální ředitelství hasičů

Statistiky ovlivnil orkán Kyrill

Nejvíce loni narostl počet zásahů u případů živelních pohrom. To způsobilo zejména řádění orkánu Kyrill v lednu 2007. Hasiči vyjeli celkem k 10 000 takovýmto zásahům, což je o plných 86 procent více, než tomu bylo v roce 2006.

Narostl také počet dopravních nehod se zásahem hasičů. Bylo jich přibližně 21 300, což je o 2 300 (12 procent) více než předloni.

Porovnání počtu zásahů hasičů v posledních třech letech
Druh události200520062007
Požáry s účastí hasičů19 48419 66521 858
Dopravní nehody20 68118 97621 297
Živelní pohromy2 7295 41410 046
Úniky nebezpečných látek5 6305 8096 373
z toho „ropných produktů“4 6164 6445 177
Technické havárie40 41349 78548 090
Radiační havárie a nehody240
Ostatní mimořádné události48735180
Plané poplachy7 8468 4098 155
UDÁLOSTI CELKEM96 833108 797115 999
Zdroj:Generální ředitelství hasičů