Ten stojí před soudem za zneužití pravomoci veřejného činitele, když  jako policejní expert  zpracoval v případu vraždy v Rozněvicích na Plzeňsku odborná vyjádření, která následně coby soudní znalec najatý advokátem zpochybnil. Žádná solidarita mezi kolegy se v soudní síni nekonala. Spíše naopak.

Bencova výpověď Myslíkovi přitížila a jeho obhajoba tak dostala vážné trhliny. Svědek  hned v úvodu uvedl, že o Myslíkových aktivitách pro protistranu neměl ani tušení. „Dozvěděl jsem se to až z médií, když se u soudu začal projednávat případ vraždy v Rozněvicích, který jsem vyšetřoval,“ sdělil Benc.

Podle státního zástupce Myslík v době, kdy jako policista působil při vyšetřování trestné činnosti, řádně neplnil své povinnosti, protože ty skutečnosti, které posléze popsal jako znalec ve znaleckém posudku pro obhajobu, neuvedl v odborném vyjádření pro účely vyšetřování.  

Žalobci vadilo to, že Myslík byl jako expert přítomen vyšetřovacímu pokusu na místě činu a poté jako znalec najatý protistranou upozornil v posudku na nesprávný postup policie během pokusu.

Soud také proto Myslíkův posudek pro obhajobu nepřipustil jako důkaz a Luboše Kovrzka poslal na 11 let do vězení za vraždu manželky, kterou utopil ve vaně a  její smrt se snažil zamaskovat jako úraz elektrickým proudem od zapnutého fénu.  

Soud bude pokračovat v dalších dnech čtením listinných důkazů.  Myslík je už několik měsíců postaven mimo službu.