Rozsah požáru byl tak velký, že hasiči vyhlásili zvýšený stupeň požárního poplachu. Hasiči cestou k ohni zaznamenali z dálky viditelný sloup hustého dýmu. Po příjezdu zjistili, že se jedná o velký požár střechy objektu.

Do boje s plameny nasadili hasiči velké množství vodních proudů a z několik stran se pustili do likvidace požáru. "Asi po hodině intenzivního hašení se propadl také prohořívající strop, který spadl do stolárny na pracovní stroje," řekl mluvčí zlínských hasičů Ivo Mitáček.

Hasiči se v boji s požárem často střídali. Silný mráz způsoboval problémy v okolí ohně, kam stékala voda, jenž na zemi okamžitě namrzala. Při požáru přesto nebyl nikdo zraněn.

Hasiči likvidovali požár několika proudy vody. Foto: HZS Zlínského kraje.

Příčinou neštěstí byla podle vyšetřovatele hasičů nedbalost majitele stolárny. Při čištění plynovacího kotle nezajistil dostatečně zadní víko. Při dalším hoření dřeva se víko kotle uvolnilo a do okolí vypadl žhavý popel, který zapálil hořlavý materiál kolem kotle.