Soud již poněkolikáté zopakoval, že podle atomového zákona občanská sdružení nejsou účastníkem podobných povolovacích řízení a že právní řízení před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost o povolení provozu druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín proběhlo v roce 2004 v souladu s platnými zákony.

Řízení před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost se týkalo povolení provozu jaderného zařízení a byla při něm posuzována pouze hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jejichž posouzení je výhradně v kompetenci tohoto úřadu.

"NSS zkoumal také soulad tohoto stanoviska se zněním tzv. Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí a nenalezl žádný rozpor," konstatovala mluvčí soudu Sylva Dostálová.