Právo má k dispozici pracovní návrh zmiňované kolektivní dohody. Ten mimo jiné ukládá Policii ČR povinnost poskytnout odborové organizaci kanceláře s bezplatným užíváním výpočetní a spojovací techniky a na své náklady poskytnout funkcionářům motorová vozidla i mimo jejich služební působiště. "Nechali jsme návrh připomínkovat na jednotlivé krajské policejní správy," řekl zdroj z Policejního prezídia.

Dny placeného volna navíc

V dohodě se dále předpokládá, že funkcionáři odborů budou čerpat placená volna. Například předseda základní organizace by měl mít nárok na nejméně čtyři dny v měsíci, člen výboru pak nejméně šest dnů a u člena výkonného výboru se pak placené volno rozšiřuje na nejméně 50 procent doby služby.

Už se začaly ozývat první protestní hlasy. "Kolektivní smlouva jde nad rámec zákona o služebním poměru, neboť ukládá policii řadu povinností v zákoně neuváděných. Například povinnost ze svých prostředků a tedy z peněz určených státním rozpočtem na činnost policie financovat provoz odborové organizace. To vše v době, kdy finanční situace výkonných útvarů je kritická a v důsledku problémů s vybavením motorovými vozidly a nedostatkem benzínu dochází k omezování výkonu služby," reagoval vysoký důstojník policie v západních Čechách, který chtěl zůstat v anonymitě.

Nelíbí se mu také to, že funkcionáři budou čerpat placená volna v tak velkém rozsahu "Na druhé straně tady řešíme nedostatek policistů a hledáme cesty , jak zvýšit jejich přítomnost v ulicích," dodal.

Předseda NOS PČR Milan Štěpánek nebyl v úterý k zastižení, aby se mohl k návrhu kolektivní dohody vyjádřit. "Je celý týden na dovolené," uvedla jeho sekretářka. Předsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Alena Vondrová nechtěla návrh kolektivní dohody příliš komentovat. "Její obsah jsem zatím neviděla. Určitě to ale není konečná verze. Budeme o tom ještě s panem Štěpánkem mluvit," uvedla Vondrová.