Podle obžaloby šlo o klasické tunelování, spočívající v nezákonném vyvádění peněz na účty jiných firem. Generální ředitel Mohyla a obchodní ředitel Budirský si v polovině devadesátých let najali za mnohamiliónové provize obchodní zástupce, kteří měli Ostroji pomoci zprostředkovat odbyt u těžařských firem. Podle obžaloby byl ale takový krok zbytečný, protože Ostroj měl v tuzemsku odbyt zajištěn i jinak.

"Smlouvy o zprostředkování byly uzavírány zcela bezdůvodně a nepodloženě, neboť Ostroj měl dominantní postavení na tuzemském trhu týkající se zajišťování zakázek pro doly," napsal v obžalobě státní zástupce Dušan Táborský.

Necítí se jako gauneři

Dodal, že další čtyři obžalovaní podnikatelé, Josef Jelínek, Jiří Obračaj, František Pospíšil a Jaroslav Vavroš sice pro své firmy dostali od Ostroje téměř šedesát miliónů, odměna ale byla podle obžaloby neopodstatněná. "Bylo prokázáno, že tito obvinění vůbec nerealizovali závazky, vyplývající z uzavřených smluv, a naopak předstírali jejich řádné plnění. Účtovali si mnohamiliónové provize, které jim byly přímo propláceny na účty jejich obchodních společností," dodal Táborský.

Mohyla spolu s Budirským tvrdí, že skutečnost byla úplně jiná. "Obžaloba říká, že jsme to vůbec nemuseli dělat, že jsme si mohli lehnout a pečená holoubata by nám padala do úst. Ale to není pravda, a to chceme dokázat u soudu. Nejsme žádní gauneři," řekl novinářům Mohyla.

Spolu s Budirským u soudu předložil znalecký posudek, který hovoří v jejich prospěch. "Ostroj v letech 1995 - 1997 nebyl výsadním prodejcem důlních strojů. V té době již byl konkurenčními zahraničními a tuzemskými dodavateli vytlačen do pozice jednoho z dodavatelů této techniky," napsal znalec ve svém posudku.