Podle výsledků výzkumu jsou s prací mužů a žen zákona nejspokojenější lidé ve Zlínském (47%) a Plzeňském kraji (45%), naopak nejhůře si v očích občanů vedli policisté v Libereckém kraji (26%), v Praze (27%) a v Karlovarském kraji (28%).

V porovnání například s Holandskem, kde zločinci páchají zhruba stejný počet trestných činů, je práce českých policistů vnímána hůře. Zatímco v ČR chválí činnost policie 37% lidí, v Holandsku 54%.

Lidé by chtěli policisty více v uliciích

"Je to například o lepší komunikaci policie s občany a také o tom, aby policisté byli vidět v ulicích více. Lidé vnímají českou policii jako trochu pasivní, méně naopak vnímají to, že je policie schopna vytvořit v ČR bezpečné prostředí. Na druhou stranu, když už se do nějakých problémů dostanou, tak policii vnímají, že jim skutečně poskytuje ochranu, což si myslí zhruba dvě třetiny populace," uvedl ředitel GfK v ČR Ladislav Klika.

Téměř polovina dotazovaných (celkem 47%) si přeje, aby vídala české policisty v ulicích častěji než dosud, dalších 28% je chce vidět stejně často, 15% je to jedno a 5% by rádo vidělo příslušníky v ulicích méně často než nyní.

Celková spokojenost s činností Policie ČR (v %)
velmi spokojen spokojen ani spokojen, ani nespokojen nespokojen  velmi nespokojen neví
CELKEM 2,7 34,4 41,8 11,6 4,2 5,4
Praha 4,3 22,9 43,4 18,3 5,3 5,9
Středočeský 1,4 34,9 49,2 6,6 4,0 4,0
Jihočeský 1,0 41,7 39,6 10,4 2,8 4,5
Plzeňský 2,3 42,2 32,5 9,0 1,4 12,6
Karlovarský 1,6 25,8 46,2 14,3 4,4 7,8
Ústecký 3,1 33,8 39,6 16,7 3,7 3,2
Liberecký 1,6 24,1 44,8 15,8 3,3 10,4
Královéhradecký 4,2 39,1 33,0 15,6 5,0 3,1
Pardubický 2,3 38,3 44,8 11,8 0,3 2,4
Vysočina 0,8 34,3 41,2 9,6 4,4 9,7
Jihomoravský 0,5 32,1 47,7 9,2 5,9 4,6
Olomoucký 2,2 34,9 45,1 10,8 1,5 5,5
Zlínský 3,8 43,3 34,3 8,0 7,2 3,5
Moravskoslezský 5,7 37,6 37,7 9,0 5,5 4,6
Zdroj: GfK

Třetina lidí se vyhýbá nebezpečným místům

Zhruba třetina respondentů (30%) se v místě svého bydliště podle průzkumu vyhýbá rizikovým místům,nejvíce mají strach lidé v Karlovarském (přes 42%) a Moravskoslezském kraji (41%), nejméně v Pardubickém (přes 18%) a Zlínském kraji (téměř 20%).

Nejhoršími místy co se týká rozsahu kriminality jsou podle dotazovaných Praha (téměř 22%) a Moravskoslezský kraj (17%), tedy nejlidnatější oblasti ČR. Naopak nejméně vnímají kriminalitu občané Zlínského a Pardubického kraje (oba 5%).

V otázce například kapesních krádeží mají nejhorší zkušenost lidé v české metropoli (16%) a ve Středočeském kraji (téměř 9%). Proti tomu na Vysočině zase podle výzkumu byli lidé nejčastěji oběťmi vloupání do bytů (3,4%), což je více než dvojnásobek republikového průměru.

Regionální srovnání násilných deliktů
KRAJ vykradení automobilu bezohledná jízda vloupání do bytu násilné delikty
CELKEM 59,6% 73,6% 44,4% 28,1%
Praha 73,6% 73,5% 59,5% 51,7%
Středočeský 65,0% 79,1% 52,7% 21,6%
Jihočeský 55,9% 74,5% 34,4% 26,6%
Plzeňský 47,9% 69,7% 35,6% 21,2%
Karlovarský 72,7% 84,8% 49,5% 32,8%
Ústecký 73,4% 80,9% 50,0% 27,8%
Liberecký 51,2% 70,2% 44,6% 11,1%
Královehradecký 48,9% 68,8% 38,7% 28,7%
Pardubický 48,2% 68,1% 36,1% 17,2%
Vysočina 39,8% 75,2% 30,8% 18,4%
Jihomoravský 67,8% 66,3% 53,8% 30,7%
Olomoucký 52,5% 79,8% 40,5% 25,1%
Zlínský 29,1% 60,0% 16,1% 14,7%
Moravskoslezský 66,6% 76,7% 44,9% 33,3%
Zdroj: GfK