Hrůzné události, která se stala letos 28. ledna v Třinci v pozdních večerních hodinách, předcházely dlouho trvající konfliktní vztahy Szkandery s jeho bývalou manželkou Naděždou a jejím nynějším manželem Radimem Samiecem.

Szkandera, jak vyplynulo u soudu, si již dříve za  účelem vraždy pořídil kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 20,4 centimetru. V inkriminovaný den přišel do jedné z třineckých restaurací, kde po hádce, Samiece nejméně desetkrát bodl velkou silou nožem, a to přes jeho urputnou obranu. Nešťastník i přes okamžitou lékařskou pomoc krátce nato zemřel.

Szkandera se u VS domáhal zrušení rozsudku s tím, aby bylo zváženo, zda jeho jednání nenaplňuje znaky pouze trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti, za což by mu měl být uložen nižší trest odnětí svobody. Tvrdil, že neměl předem v úmyslu Samiece zavraždit. Zmíněný úmysl prý pojal až v rámci hádky s poškozeným v restauraci. Dále poukazuje na to, že jinak se k trestné činnosti doznal, sám se přihlásil na policii a odevzdal vražednou zbraň, přičemž svého jednání rozhodně lituje

Vrchní soud však jeho argumenty neakceptoval.