Konference „NOVÉ TRENDY V PLÁNOVÁNÍ PLOCH A ZAŘÍZENÍ PRO SPORT A WELLNESS V PRAZE“ se uskuteční ve dnech 24. – 25. 11. 2016 na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA a ČVUT v Praze, na Fakultě stavební, Katedře architektury.

První den proběhne na VŠTVS PALESTRA v Praze-Kbelích obsah je zaměřen na sportovní a wellness aktivity ve městě a využití volných ploch pro sport a aktivní trávení volného času ve vazbě na plánovanou revitalizaci parku na Černém Mostě.
Druhý den konference proběhne na FSv ČVUT a bude zaměřen na nové sportovní trendy v architektuře a navrhování konstrukcí a softwaru pro použití membrán a folií ve wellness sportovních zařízeních.

Účast na konferenci potvrdili odborníci ze šesti zemí Evropy. Konference se koná v rámci projektu Praha hlavní Evropské město sportu 2016, účast na ní je zdarma. Podrobné informace o konferenci a představení přednášejících najdete na stránkách www.palestra-conference.cz