Soudní tahanice, řev, slzy a výhrůžky jsou součástí reality show, které musí nechtěně přihlížet čím dál více dětí. Střety sobeckých zájmů protistran působí doživotní traumata těm, o jejichž dobro by mělo jít především.

Podle Českého statistického úřadu vydaly soudy v roce 2015 rozhodnutí o 26,1 tisících rozvodech. Více než polovina rozvodů (57,5 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvodem rodičů bylo zasaženo celkem 23,2 tisíce nezletilých. Rozpady rodin, které tvoří nesezdané páry a jejich děti se neevidují.

„Přibližně jedna pětina dětí je vystavena rozvodu spornému, kdy život rodiny po rozvodu musí upravit soud. Zátěž, které jsou vystaveny děti v této situaci, je enormní a jejich symptomy jsou srovnatelné se symptomy dětí vystavených fyzickému či psychickému týrání,“ říká expert na problematiku Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

Nadace Naše dítě přichází s kampaní, která apeluje na to, aby rozchody rodičů nebyly pro děti památkou na celý život. Možná východiska, mezi která patří využití mediace nebo intenzivní mezioborová spolupráce soudů, sociálních pracovníků a soudních znalců ku prospěchu dětí, najdou rodiče na www.mysletenadeti.cz.